پیام مدیرعامل

حمد و سپاس پروردگار منان را که در سایه الطاف بیکرانش، خانواده بزرگ گروه توسعه اقتصادی رستا توانست با سعی و تلاش بی‌وقفه برای رسیدن به اهداف عالیه خود  در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری، مزین به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بود، کارنامه ای درخشان رقم زده و به موفقیت های چشمگیری دست یابد.

درسالي كه همراه با حيات دوباره طبيعت، نور معنويت ، قلب هاي مؤمنان را متحول مي سازد،  اميد است دست در دست يكديگر، متعهدانه تر  از گذشته با بهره گیری از دانش روز در راستای دستیابی به چشم انداز و ارتقاء جایگاه شرکت و تأمين فرداي بهتر بکوشیم.