اهداف استراتژیک

  • بهینه سازی سبد سرمایه گذاری
  • خلق، شناسایی و بهره مندی از فرصتها
  • بهره مندی جامع، وسیع و فعال از نیروهای متخصص برتر
  • تقویت زیرساخت های فنی و تکنولوژیکی
  • برقرای تعامل با نهادهای مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی
  • اصلاح ساختار سازمانی شرکت
  • استقرار سازمان یادگیرنده